SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald

Välkomna alla pensionärer i

Tävelsås, Kalvsvik ,

Vederslöv och Dänningelanda

till Mellersta Kinnevalds SPF s hemsida.

Föreningen har 162 medlemmar.

Avgiften för 2022 är 250:-