2017

Publicering av bilder. Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på föreningens hemsida. Hoppas att ni samtycker till detta. I annat fall, meddela detta till hemsidesansvarig för att ev ta bort bilden/bilderna.