Brottsofferjouren

16 nov. var vi i Videsborg och fick information av brottsofferjouren. Mycket intressant att höra vad de gör. Hjälper och stöttar de som blivit utsatta.
Tänk på att var på din vakt-det finns alltid de som vill luras.
Lämna aldrig ut bankkort,bankID eller liknande till någon. Om en försäljare ringer, lägg på luren. Du behöver inte vara artig.