2019 Versamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avd. 437 år 2019
Styrelsen för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avger härmed följande redogörelse över föreningens verksamhet under tiden 201901-01 till 2019-12-31

Medlemmar: 193 st.

Styrelsen har, förutom årsmötet, haft tio protokollförda möten, samt ett antal medlemsträffar.
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Bildspel från sammankomsterna 2018 visades. 76 deltagare.

Sju Månadsmöten har hållits under året med följande innehåll:
1/Info om hörsel,hjälpmedel och HRF.av Lena Ekbring Rindsäter ordförande i Hörselskadades Distrikt i Kronoberg. 28 deltagare.
2/ Representanter från Seniornet gick igenom smartphonehantering. 18 deltagare.
3/ Våffeldag och underhållning av Tommy Persson.33 deltagare.
4/ Speleftermiddag med sällskapspel. 18 deltagare.
5/ Trafikinfo med Bo Rönnebring. 20 deltagare.
6/ "Fem vägar till det goda livet" med folkhälsoutvecklare Jenny Folkesson. 12 deltagare.
7/ Bildföreläsning "Landet som inte längre är" med Peter Gerdehag. 30 deltagare.

Kransbindning med Anna-Lisa Carlsson hade 11 deltagare.
Bowling i Knock´em down vid tolv tillfällen. 10-15 deltagare per gång.
Boule har det varit på Dänningevallen varje måndag mellen 6/5 och 16/9.
Femkamp på Dänningevallen. 10 deltagare.
Vandringar vid fem tillfällen. 10- 25 deltagare per gång.
Bingo i Videsborg vid sju tillfällen. I genomsnitt 48 deltagare per gång.
Fester:
Gökotta vid båthamnen i Kalvshaga. 7 deltagare.
Nationaldagsfirande vid Jaktstugan i Tävelsås med underhållning av Harald Gustavsson. 41 deltagare.
Midsommarfest i Videsborg med underhållning av Lars Johansson som sjöng från Sven Ingvars
repertoar. 40 deltagare.
Höstfest i Tävelsås bygdegård. Underhållning av Hans Bild. 39 deltagare.
Gransholmsafton med underhållning av Viking Olsson. 48 deltagare.
Julbord och Luciatåg i Kalvsviks bygdegård. 69 deltagare.

Endagsresa till Torpa stenhus, Limmared med god buffélunch och besök i glasmuseet, i Fagerås Sjötofta sågs påskliljor i tusental. 31 deltagare

Ett antal studiebesök har ordnats såsom
1/ Nostalgiträff hos Kjell Krantz med visning av varjehanda äldre föremål. 40 deltagare.
2/ Studiebesök på residenset. 23 deltagare.
3/ Gemla leksaksmuseum och Pär Lagerkvistrummet. 20 deltagare.

Träff med nyblivna pensionärer. Fyra anmälde sig till att bli medlemmar hos oss nästa år.

Styrelsen tackar alla som hjälpt till i föreningen under 2019.
Styrelsen SPF Seniorerna Mellesta Kinnevald

Bengt Malmgren Elisabeth Bergdahl Tomas Lindqvist
Ordf. Sekr. Vice ordf.

Monika Fransson Lilian Karlsson Ove Stålfors
       Ledamot          Ledamot            Ledamot

Då styrelsens kassör Eivor Torstensson gått bort under senhösten finns för närvarande ingen på den posten.