Funktionärer m. fl. 2021

Revisor, ordinarie

Birgitta Wärn

Revisor, ordinarie

Ann-Mari Pichler

Revisor, suppleant

Mats Högberg

Valberedare, sammankallande

Staffan Jogmar

Valberedare

Jan-Erik Ryd Stålhammar

Valberedare, suppleant

VAKANT

  • Tel:
  • Epost:

KPR-ledamot

Gerd Gustafsson

KPR, ersättare

Ulla Björklund

Webbredaktör

Torbjörn Ahlsén

Äldreomsorgsombud

VAKANT

  • Tel:
  • Epost:

Gratulationsansvarig

Gunvor Hansson

Programansvarig

Styrelsen

  • Tel:
  • Epost:

Bouleledare

Hans Dahlberg

Läsecirkelledare

VAKANT

  • Tel:
  • Epost:

Bridgeledare 1

Bertil Gustavsson

Bridgeledare 2

Bertil Bergestig

Gårdsrådsombud (angående frågor om dagcentralen i Kungsängen)

Gerd Kjellin

Hörselombud

VAKANT

  • Tel:
  • Epost:

Trafiksäkerhetsombud

Staffan Jogmar