Ordförande har ordet

Hej alla SPF Konvaljen medlemmar!

Torbjörn Nordström
Ordförande

Mer kommer!

 

 

 

Äldre!

Sommaren 2023


Nu har vi snart hunnit fram till halva 2023. Tiden går rasande fort men vi har redan hunnit med en del trevliga aktiviteter. Vi har haft riktigt bra uppslutning på våra medlemsträffar och vi ser fram emot att det fortsätter. Närmast har vi Gökotta vid Fjällstugan med ett trevligt föredrag och i juni skall vi också ha en grillkväll på Edskecaféet med musikquiz.  Efter sommaren kommer fler roliga, festliga och spännande träffar så håll uppsikt på hemsidan efter nyheter. Där finns ju också hela årsprogrammet att titta på.

Resorna verkar vara eftertraktade som vanligt och en del blir fullbokade bara på några timmar så det gäller att vara snabb med bokningarna.

Alla har säkert hört talas om tävlingen Hjärnkoll som arrangeras av SPF.  Nu tror jag det var länge sedan vi hade nåt deltagande lag från Konvaljen. Om det är någon som är intresserad så blir det ju en ny omgång efter sommaren och jag tycker det vore jättekul om vi kunde ställa upp med ett lag från vår kommun igen.  Det skall ju vara tre personer i det tävlande laget och så behöves det en reserv.  

Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad så skall vi försöka få ihop ett lag.

Vi i styrelsen vill nu till slut passa på att önska alla medlemmar en riktigt skön sommar

Ingvar Åberg, Ordförande

December 2021


Medlemsträffen med Jullunch på Gästis är avklarad med 47 deltagare vilket vi tycker är bra! Det blev ju den sista medlemsträffen för i år så nu får vi se fram emot julhelgen och umgänge med släkt och vänner. Pandemin har ju hindrat oss från att ha så många träffar under det gångna året men vi hann i alla fall med både Surströmming, After Work och Jullunch under hösten.
Nu närmar sig ju också det nya året med stormsteg och vi i styrelsen har börjat planeringen inför kommande år. Allt är inte helt klart och spikat ännu men jag tror att jag kan utlova en hel del nyheter inför kommande år.
After Work visade sig vara populärt och många medlemmar efterlyste mer av den varan. Det har vi tagit fasta på och det återkommer flera gånger under våren. Någon gång kanske vi bara träffas för att äta, dricka och umgås några timmar och någon gång kanske vi har ett tema med föredrag eller underhållning.
Det kommer också vinkunskap med provning, lite naturupplevelser, ekonomi och IT. Där kan man kanske lära sig mer om hur man använder sin telefon med Appar, Bank-ID m.m.  
Det är också mycket glädjande att konstatera att vår förening växer och att vi har en god medlemstillströmning. Vi har fått 30 nya medlemmar det senaste året vilket är jättekul och jag vill nu passa på att vädja till er medlemmar om två saker!
·            Fler medlemmar ställer högre krav på ett bra utbud av träffar och aktiviteter. Vi behöver därför bli fler som engagerar sig i föreningen och deltar i arrangemangen. Vi idag för få som hjälper till med arrangemang och planering. Det är ju kul att engagera sig och roligt att vara med och påverka vad och hur vi arrangerar våra aktiviteter. Här finns många områden att välja på och vi behöver verkligen er hjälp. Det kan vara att hjälpa till i aktivitetskommittén när vi har medlemsträffar, det kan vara styrelsearbete, komma med idéer och förlag till nya aktiviteter, engagera sig för ensamma i samhället, representera SPF i en kommunal nämnd, etc. etc. Du kanske har egna idéer om vad vi kan göra? Hör av dig till någon av oss i styrelsen om vad du kan tänka dig att göra. Vi har jättekul tillsammans!
·            Det är idag dyrt att skicka brev med porto till alla medlemmar och vi vill använda andra sätt för att nå ut med information till er. Vi saknar nu e-postadress och/eller mobilnummer till några av medlemmarna. Vi vet att alla inte använder något av detta och det respekterar vi till fullo och skickar då ett vanligt brev. Men vi vill ändå be alla som har det att meddela oss så vi kan uppdatera i medlemsregistret. Vi kommer att använda oss av både e-post, Facebook, hemsidan och SMS för att skicka ut information om våra aktiviteter.
Vi i styrelsen vill nu till slut passa på att önska alla medlemmar en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Ingvar Åberg, Ordförande

September 2020 Aktiviteter/möten/fester inställda


Coronapandemin har gjort det här året till ett helt exceptionellt år för oss alla. Vi har fått isolera oss och inte haft möjlighet att träffa släkt och vänner som vi kanske är vana att göra. Många av oss har också varit förhindrade att utföra vardagliga sysslor som handling, besök hos läkare, tandläkare, apotek och bibliotek m.m. Dessutom har vi varit förhindrade att resa som många också har varit vana med.

Det här har ju också inneburit att föreningslivet har blivit hårt drabbat och att så gott som alla aktiviteter har varit inställda, inklusive våra SPF möten.

Det har nu kommit till vår kännedom att det finns medlemmar som känner ett missnöje för att vi i styrelsen för SPF Konvaljen inte har arrangerat några aktiviteter över huvud taget under den här perioden. Det är ju vår uppgift som styrelse att se till att vi har ett intressant program med medlemsträffar, resor och andra aktiviteter. Vi är också de första att hålla med om att det är mycket tråkigt att vi har det läge vi har just nu och att alla träffar är inställda..

Vi i styrelsen har haft ett antal möten under den här perioden, de allra flesta av dem som digitala möten. Vi har även haft digitala ordförandeträffar inom distriktet där vi också diskuterat situationen, utbytt erfarenheter och försökt hitta idéer till aktiviteter vi skulle kunna genomföra. Det visar sig att de flesta föreningarna i distriktet har följt ungefär samma linje som oss och haft inga aktiviteter alls, eller väldigt få. SPF centralt rekommenderar ju också (liksom de flesta andra förbund) att vi skall vara väldigt försiktiga med att samla våra medlemmar till olika arrangemang. Som pensionärsförening hör ju de allra flesta av våra medlemmar också per definition till en riskgrupp.

Allt det här tillsammans har gjort att vi i styrelsen för SPF Konvaljen hittills har valt en "försiktig" linje och ställt in samtliga medlemsträffar. Vi har hittills inte känt att vi vill ta på det ansvar det skulle innebära att samla våra medlemmar till möten under dessa omständigheter.

Dock längtar vi lika mycket som ni säkert gör efter att kunna hitta former för hur vi kan börja arrangera möten och träffar igen. Vi i styrelsen har ett par idéer på gång till någon slags gemensam aktivitet där vi skulle kunna träffas under säkra former och det återkommer vi med inom kort. Håll uppsikt i er E-post och på vår hemsida efter information.

Om någon av er har någon mer idé till vad vi skulle kunna göra och hur vi kan göra det på ett säkert sätt så vill vi väldigt gärna att ni hör av er till oss i styrelsen genast.

Med vänliga hälsningar och hopp om att alla håller sig friska

Styrelsen för SPF Konvaljen, Hofors-Torsåker
Ingvar Åberg, Christer Björn, Anna-Britta Wallner, Elisabeth Dannberg, Eira Källgren, Elisabeth Kämpe, Ola Carlström