Möten/fester

SPF Seniorerna Konvaljens program i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Har Du svårt att själv ta dig till våra träffar, ring någon i styrelsen så ordnar vi bilskjuts.

Tag gärna med dig gäster till våra olika sammankomster! Om de upplever besöket som trevligt så kanske de blir medlemmar framöver. 
Programmet kan komma att kompletteras med fler aktiviteter.

Vid månadsmötena informeras om aktuella kommunala och statliga pensionärsfrågor.

Styrelsen sammanträder 1-2 veckor före månadsmötena. Har du frågor som bör tas upp, kontakta någon i styrelsen.
Internet-anslutna medlemmar kan få aktuell information om resor, träffar, studiebesök, studiecirklar och annat till sin mejl-adress om de meddelar sin e-postadress till någon i styrelsen.