Psykisk hälsa MIND

MIND

MIND Föreningen för psykisk hälsa erbjuder gratis stödsamtal till äldre som mår psykiskt dåligt. 
Välkommen att ringa 020-22 22 33 när du vill prata om dina problem.
Äldre-telefonen är öppen kl 10:00 - 15:00 alla vardagar.