Lite "Konvaljen"-historik

SFRF KONVAJEN bildades 9 mars 1983 på initiativ från Studieförbundet Vuxenskolan.
SFRF=Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, landets äldsta pensionärsförbund. Bildat redan 1939. Namnet har sedan ändrats till SPF=Sveriges Pensionärs Förbund.

Namnet KONVALJEN röstades fram av medlemmarna utifrån olika förslag som Karin och Erik Eriksson presenterat.

Inga Johansson valdes till föreningens första ordförande, en post hon innehade till år 1997 då Mai-Britt Ohlsson tog över rodret under fem år. Mai-Britt O överlämnade ordförandeklubban till Maj-Britt Söderlund.

Det var 13 medlemmar från början med en årsavgift på 25 kr, och då ingick Veteranposten i avgiften. 1985 fick föreningen sin 100:e medlem.
Vid årsskiftet 2014/2015 var medlemmsantalet 233 st.

De mindre SPF-föreningarna i distriktet hade redan från början och har fortfarande samarbete om resmål, för att kunna "fylla en buss".
Det har blivit många resor, ibland flera ggr till samma ställe. Ex. Gotland, Öland, Dalarna, Åland, Leningrad, Bornholm, Tallin m. fl.

Under alla år har Konvaljen ordnat mängder av studiecirklar inom SV. 
Bl.a. dans. Från 1984 - 1995 ägnade man sig åt "Internationella danser" med Karin Eriksson som ledare och hennes make Erik som danscharmör. 

Även många andra aktiviteter har gjorts. Julfest har man haft under alla år, ibland i Hofors ibland i Torsåker, en gång i Barkhyttans Bygdegård. Under föreningens första 15 år hade man även julklapps-auktioner vid grötfesterna.

SPF Konvaljen gm ordförande Inga Johansson protesterade 1985 mot att de inte fick delta i planeringen av servicehuset Spelmannen liksom PRO fick, Svar från kommunalrådet: "Jag visste inte att ni fanns".

SPF Konvaljen var också arrangör för Distriktsstämman år 2000, den hölls i Torsåkers Bygdegård. SPF:s ordförande Barbro Westerholm bevistade stämman.

Ovanstående är ett axplock bland de aktiviteter som föreningen haft för att och har för att aktivera, stimulera, engagera och roa våra medlemmar.

Denna information, och lite till, kommer från Ingrid Elevall som var föreningens ordförande mellan 2005 till 2012.