KPR och RPR

Kommunala Pensionsrådet (KPR)
Hans Söderström och Ingrid Andersson är föreningens representanter i KPR, som bl.a. bevakar att våra rättigheter och förmåner i kommunen tas tillvara.

 

Regionens Pensionsråd (RPR)
SPF-distriktet har representanter i RPR. Kontakta styrelsen om du har frågor som bör aktualiseras i RPR