Anhörigstöd/Avlösning

Anhörigstöd vänder sig till närstående/anhöriga som gör en insats för nära och kära.
Stödet finns på Träffpunkt Hantverkan 34, telefon 070-1670858 måndag till torsdag 10:00 - 12:00. Där Du kan sitta en stund för att fika, prata, vila eller få råd och stöd i din vardag.

Tolv timmars kostnadsfri avlösning. För dig som är anhörig och som på olika sätt ger stöd och hjälp till närstående i hemmet, kan tolv timmars fri avlösning per månad erbjudas i hemmet.
För att ha rätt till tolv timmars fri avlösning ska inga övriga insatser från kommunen vara beviljade.
Närstående ansöker hos biståndshandläggaren.