Om föreningen SPF Konvaljen Hofors Torsåker

Välkommen till SPF Seniorerna Konvaljen
- den naturliga mötesplatsen för pensionärer i Hofors och Torsåker.

Konvaljen erbjuder gemenskap och trivsel genom månadsträffar, motionscirklar, resor, boule, golf, studiebesök, fester, m.m.

Tänk på att gemenskap är friskvård!

SPF:s syfte är att

  • Främja medlemmars sociala och ekonomiska intressen
  • Se till att medlemmars erfarenhet och kunskap tas till vara
  • Motverka åldersdiskriminering
  • Ge information i samhällsfrågor
  • Främja studier/kulturell verksamhet
  • Främja friskvård
  • Verka för god livskvalitet

SPF:s verksamhet ska kännetecknas av medlemmarnas inflytande och valfrihet samt hög kvalitet i verksamheten och att vi i SPF trivs tillsammans

SPF ska utvecklas så att vi attraherar nya medlemmar samtidigt som vi värnar om de behov som våra nuvarande medlemmar har.

Vid årsskiftet 2023/24 var vi 217 medlemmar.