Föreningsinformation mm.

Föreningens bankgironummer i Swedbank är 484-9659.

Swish nummer:  1234301081.På SV:s exp finns en pärm märkt "SPF Konvaljen".
Där finns årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll.

Organisationsnummer: 885501-3887