Styrelsen

Ingvar Åberg

Styrelsen ordförande

Christer Björn

Styrelsen vice ordförande

Elisabeth Kämpe

Styrelsen sekreterare

Ola Carlström

Styrelsen kassör

Anna-Britta Wallner

Styrelsen ledamot

Peter Asp

Styrelsen ledamot

Ulla-Karin Enbom

Styrelsen ledamot