Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Cherstin Hansson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Thomas Öberg

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Esbjörn Magnusson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulla Renvall

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gerd Andén

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Åseby

Styrelsen ledamot