Vandring den 26 mars med studiebesök på Teatern Obs Anmälan, se länk