Gnesta Seniorsamverkan GSSam


Gnesta Seniorsamverkan (GSSam) bildades 2018-02-01.

Föreningen bildades för att administrera och förvalta Powerhuset i Gnesta. Medlemmar har varit PRO i Gnesta och SPF Seniorerna i Gnesta-Daga. Endast pensionärsorganisationer i Gnesta kan bli medlemmar

GSSam hyr huset av Gnesta Kommun och hyr ut lokaler till PRO i Gnesta, SPF Seniorerna och andra verksamheter.

På uppdrag av PRO, SPF och Socialförvaltningen i Gnesta kommun sköter GSSam kassahanteringen vid gemensamma aktiviteter.