Besök av P4 Sörmland

P4 Sörmland har besökt Powerhuset ett antal gånger.