Månadsmöten

Våra månadsmöten hålls normalt andra onsdagen i månaden om den är helgfri. Månadsmötena består dels av en informationsdel där styrelsen och andra funktionärer informerar om aktuella saker. Den andra delen är en aktivitet av något slag. Det kan vara en föredragshållare, musiker eller annat. Detta finns beskrivet för varje månadsmöte. OBSERVERA att det i många fall krävs en förhandsanmälan då antalet platser är begränsat. Tänk också på våra medlemmar som är allergiska!

Bindande anmälan ska göras! Datum, se respektive möte.
Pris: Se respektive möte!
Anmälan görs i pärmen "Anmälan Möten o Aktiviteter" som är
med på alla möten.
Du kan även ringa på SPF:s telefon: 070-946 85 06 där det oftast
är en telefonsvarare. Om du talar in ett meddelande, ange:
Vilken fest, Ditt namn och hur många som kommer.