Föreningens historia

Det var så det började

Det var så det började

På nyåret 1982 väcktes tanken bland pensionärerna i Gnesta med omnejd, att man skulle kunna starta en ny organisation för att tillvarata gemensamma intressen. Visserligen fanns redan PRO, men av olika anledningar fanns det personer som hellre ville vara med i Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) som vår riksorganisation då hette. Numera SPF.
Christina Gustavsson med maken Svante hade sedan många år varit starkt engagerade inom nuvarande Studieförbundet Vuxenskolan. De hade föreningserfarenhet, kände folk i bygden och reagerade personligt och positivt för de många som uttalat önskemål om ett försök att starta en lokalavdelning av SFRF.
Christina tog på sig uppgiften att samla intresserade och kallade till ett första allmänt möte i D salen på Elektron den 19 mars 1982. Vuxenskolan stod som arrangör och ett tiotal personer hade infunnit sig.
Från distriktsledningen i Strängnäs kom ordföranden Svante Hultbring samt Ivar Magnusson och Sten Weman. Den förstnämnde ledde mötet och kunde snart klubba fast beslut om en arbetsgrupp som fick i uppgift att förbereda.
De som valdes var Karin Malmqvist, Olle Karlsson och Erik Eriksson. Resultatet av deras arbete blev ett nytt möte den 24 maj samma år och då antecknade sig elva medlemmar.
Styrelse valdes och den som fick förtroendet var; Erik Eriksson ordförande, Tage Gustavsson vice ordf. Elna Carlsson sekreterare, Rolf Cederstam vice sekr. Karin Malmqvist kassör, Stina Fredriksson vice kassör och Kurt Andersson.
Den nya föreningen blev från början aktiv i dess rätta bemärkelse. Studiecirklar startades i samarbete med Vuxenskolan. Resor planerades och genomfördes. Kontakt togs med Nyköpings kommun ⅟ för att man skulle få bidrag. Arbetsgrupper för olika ändamål bildades.
Medlemsantalet ökade. I augusti noterades drygt 50 medlemmar och vid årsskiftet 1982/83 var siffran 82 st.
När föreningen höll sitt första årsmöte den 22 februari 1983 kunde man rapportera inte mindre än 23 sammankomster av olika slag, allt från resor med privata bilar till någon träff i Sörmland, gökotta vid Grindvik, distriktsstudiedag i Strängnäs, månadsmöte i baren eller en resa till Höga Kusten med buss. För att nu nämna något av allt det som står att läsa om i den första verksamhetsberättelsen.
Startåret blev inledningen till en mycket aktiv period för den nya föreningen. Intresset bland medlemmarna var stort, arbetsviljan god och idéerna många. Så visst började det bra! Och sedan har det fortsatt av bara farten genom de tio åren.
Hilding Evstedt


Publicerad i skrift vid föreningens 10 årsjubileum den 28 januari 1992


⅟ 1982 tillhörde Gnesta Nyköpings kommun