SPF Lundakretsen

Uppdaterades: 03 december 2019

Lundakretsen har nu en egen hemsida.                                     Klicka här: SPF i Lunds kommun

 

SPF Lundakretsen består av de 7 SPF-föreningarna i Lunds kommun.

SPF Dalbybygden
SPF Södra Sandby
SPF Lund Centrum
SPF Lundensis
SPF Lund Öster
SPF Romele
SPF Stångby

Varje förening utser två personer till kretsens styrelse.
Margaretha Hallbergson och Ingrid Fastrup representerar SPF Dalbybygden.

Ingemar Bryman, SPF Lundensis, är ordförande i Lundakretsen
Alf Jivéke, SPF Romele, vice ordförande och
Inga - Britt Larsson, SPF Lund Öster, sekreterare.

SPF Lundakretsens uppgift är bl a att bevaka och tillvarata pensionärernas intressen
gentemot Lunds kommun. Detta sker dels som remissinstans, där kommunens utredningar
och förslag granskas, dels via det Kommunala Pensionärsrådet, KPR.

Kretsen utser två ledamöter och två ersättare i KPR. Mer information om KPR finns på följande länk:
https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/radgivande-organ/kommunala-pensionarsradet/

För närvarande representerar följande personer SPF i KPR:
Ann-Mari Storm, SPF Lundensis
Ingemar Bryman, SPF Lundensis
Britt Stenkil, SPF Seniorerna Södra Sandby (ersättare)
Berne Jönsson, SPF Seniorerna Stångby (ersättare)

Lundakretsen har en representant i Tekniska Nämndens brukarråd. Här behandlas bl.a upphandling av Lunds kommuns färdtjänst. Kretsens representant är Ingemar Bryman, SPF Lundensis.

Kretsen samarbetar också när det gäller resor, främst utlandsresor. Aktuella resor finns beskrivna under fliken "SPF Lundakretsens resor".

Publicerades: 27 december 2016 Uppdaterades: 03 december 2019