Klicka vidare under respektive rubrik till vänster

Uppdaterades: 18 september 2018

Allmänna regler och tips för våra aktiviteter

Deltagande vid arrangemang
Medlemmar i SPF-föreningar är välkomna till våra månadsmöten och till våra utfärder. Vid överteckning till ett arrangemang gäller turordningsregeln.
OBS! Vid föreningens fester och studiecirklar gäller att man ska vara medlem eller vänmedlem i vår egen förening.

Utfärder
För att utfärd med buss ska kunna genomföras krävs normalt minst 30 deltagare.

Återbud
Har du anmält dig till ett arrangemang, t.ex. utfärd, studiebesök, trivselkväll eller dans, och får förhinder, är det viktigt att du snarast lämnar återbud.
Sker inte avanmälan, eller om det sker för sent, får du betala de kostnader som föreningen åsamkats.
Sista dagen för att lämna återbud beror på vilken typ av arrangemang du anmält dig till, och är normalt sista anmälningsdagen.

Betalning
Avgift för utfärder och fester betalas in på vårt bankgiro 5876-6452 enligt anvisning. Får du förhinder kan återbetalning ske om du lämnar återbud före sista anmälningsdagen.

Publicerades: 13 juli 2017 Uppdaterades: 18 september 2018