Om föreningen

Uppdaterades: 08 april 2019

Margaretha, Ingrid F, Bo, Göran, Els-Britt, Gösta och Gun-Inger önskar Dig välkommen till vår SPF-förening.

Föreningen är ansluten till Sveriges Pensionärsförbund SPF, som är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer.
Bevakar de äldres rättigheter och intressen i samhället.
I vår förening kan Du under gemytliga former träffa gamla vänner och få nya!
Make/maka eller sambo, som ännu inte uppnått pensionsåldern, är även välkommen som medlem.

Vi har medlemsträffar i Eginogården tredje onsdagen i månaden utom juni, juli och augusti då vi har sommaruppehåll.
På träffarna har vi föredrag och underhållning av olika slag,
Information från förbundet och information om olika problem som vi lite äldre kan råka ut för ges också.
Vi börjar klockan 14.00 och slutar omkring 16.00.

Förutom månadsträffarna kan man deltaga i olika cirklar, utflykter, teaterresor, studiebesök, dans mm. Se vidare under fliken Aktiviteter.

Medlemsantalet i april 2019 är 379 st.

Medlemsavgiften är 240 kr/år. Då ingår Senioren -  SPF:s egen tidning, som innehåller information, debatter och reportage -  samt olycksfallsförsäkring som gäller vid alla av föreningen anordnade aktiviteter.
Vill man ytterligare utöka sitt försäkringsskydd har man som medlem möjlighet att teckna en gruppolycksfall- och livförsäkring med låga premier.
Medlemsförmåner: Läs mer under fliken Förmåner.

Medlemmar i andra SPF:föreningar kan bli Vänmedlemmar i vår förening.
Avgiften för det är 70,00 kr.

Från och med 2019 betalas medlemsavgiften centralt till SPF Seniorerna.
Du får en inbetalningsavi på posten med belopp, OCR-nummer och bankgironummer.

Vårt Org nr är 802418-7711

Publicerades: 01 mars 2017 Uppdaterades: 08 april 2019