Om föreningen

Uppdaterades: 19 december 2019

Margaretha, Ingrid F, Bo, Göran, Els-Britt, Gösta och Gun-Inger önskar Dig välkommen till vår SPF-förening.

Föreningen är ansluten till Sveriges Pensionärsförbund SPF, som är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer.
Bevakar de äldres rättigheter och intressen i samhället.
I vår förening kan Du under gemytliga former träffa gamla vänner och få nya!
Make/maka eller sambo, som ännu inte uppnått pensionsåldern, är även välkommen som medlem.

Vi har medlemsträffar i Eginogården tredje onsdagen i månaden utom juni, juli och augusti då vi har sommaruppehåll.
På träffarna har vi föredrag och underhållning av olika slag,
Information från förbundet och information om olika problem som vi lite äldre kan råka ut för ges också.
Vi börjar klockan 14.00 och slutar omkring 16.00.

Förutom månadsträffarna kan man deltaga i olika cirklar, utflykter, teaterresor, studiebesök, dans mm. Se vidare under fliken Aktiviteter.

Medlemsantalet i dec 2019 är 375 st.

Medlemsavgiften  för 2020 är 260 kr/år. Då ingår Senioren -  SPF:s egen tidning, som innehåller information, debatter och reportage -  samt olycksfallsförsäkring som gäller vid alla av föreningen anordnade aktiviteter.
Vill man ytterligare utöka sitt försäkringsskydd har man som medlem möjlighet att teckna en gruppolycksfall- och livförsäkring med låga premier.
Medlemsförmåner: Läs mer under fliken Förmåner.

Medlemmar i andra SPF:föreningar kan bli Vänmedlemmar i vår förening.
Avgiften för det är 80,00 kr.

Från och med 2019 betalas medlemsavgiften centralt till SPF Seniorerna.
Du får en inbetalningsavi på posten med belopp, OCR-nummer och bankgironummer men helst betalar du med e-faktura.

Betala med e-faktura
Logga in på din internetbank och läs om hur du gör för att aktivera tjänsten e-faktura och lägga till SPF Seniorerna som betalningsmottagare.
Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt aktiverar tjänsten under december månad. På detta sätt sparar vi både miljö och medlemmarnas pengar. Dessutom blir det enklare för dig när du ska betala din medlemsavgift eftersom du slipper knappa in alla siffror.

Vårt Org nr är 802418-7711

Publicerades: 01 mars 2017 Uppdaterades: 19 december 2019