Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Berndt Andersson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Thomas Johnsson

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ylwa Söderström

Styrelsen sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Schönbäck

Styrelsen ledamot, Styrelsen vice sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Heli Ringborg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Christina Wasén

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Axby

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Johnsson

Styrelsen ledamot