Månadsträffar

Månadsträff 2012-03-07. Gäst: Landshövding Elisabeth Nilsson. Månadsträff 2012-04-04. S-E Arnell informerade om hemsjukvården. Som tack överlämnade ordf. Mona Brand en Boxholmsost. Månadsträff 2012-05-02. Gösta Kindström och ordf. Mona Brand tackar gästerna Krister Larssons orkester.