Historia

SPF Stenbockens logotype är en stenbock.

Förklaringen till detta är att ortsnamnet Bocksholm (sedermera Boxholm) gavs namnet efter ättenamnet Stenbock.

I kommundelen Flemminge fanns fyra hemman. Två av dessa tillföll år 1582 ståthållaren över Vadstena slott, riksrådet Arvid Gustafsson Stenbock, svåger med Gustav Vasa.

Stenbock lär ganska snart ha upprättat ett säteri, som han gav namnet Bocksholm efter sitt ättenamn.

Arvid Gustafsson Stenbock var hertig Sigismund trogen.

Katoliken Sigismund fick dock ge vika för hertig Karl,

som var protestant, och Sigismund fick fly från Sverige. Stenbock, som tagit Sigismunds parti blev landsförvisad.

Bocksholm tillföll nu Kronan.

Läget blev lite knepigt i flera avseenden. Ett ortsnamn uppkallat efter en landsförrädare och att byta ortsnamn till något helt annat skulle heller inte vara lämpligt.

Av en händelse råkade Rikskansler Axel Oxenstierna besöka Bocksholm. Enligt uppgift skall prästen i Ekeby församling föreslagit att i ortsnamnet byta Stenbocks "cks" mot Oxenstiernas "x" och Bocksholm stavas därefter Boxholm.