SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden förening inom medlemsorganisationen SPF Seniorerna. Föreningen bildades den 30 november 1993. Initiativtagare var Ola Wahlqvist, som även var föreningens ordförande under de första nio åren.

Förbundet och lokalföreningarna arbetar för och bevakar medlemmarnas intressen inom alla områden som berör äldre. Men SPF Seniorerna verkar också för att skapa en social samvaro. I föreningen har vi möjlighet att under trivsamma former träffas på månadsmöten och vid andra aktiviteter.

Representation

Föreningen har representanter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR), Brottsförebyggande Rådet lokalt i Boxholm (BRÅ) och i den lokala trafiksäkerhetskommittén (LOTS).

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250 kronor per person och år. Entréavgift vid månadsmöten är 60 kronor. Med medlemskapet följer vissa medlemsförmåner enligt nedan.

Försäkringar

Som medlem får du förutom delaktighet i en social samvaro på möten och andra aktiviteter även tillgång till SPF Seniorernas förmånliga försäkringar - Livförsäkring och olycksfallsförsäkring - i Skandia. Försäkringarna kan tecknas var för sig eller i kombination. För att omfattas av livförsäkringen måste man ha fyllt 60 men inte 70 år. Olycksfallsförsäkringen kan tecknas oberoende av ålder.

Nya medlemmar omfattas av ett automatiskt och premiefritt försäkringsskydd i SPF Seniorernas medlemsförsäkring under de tre första månaderna. Därefter erbjuds fortsatt försäkring för en låg månadskostnad.

Dessutom är medlemmarna automatiskt försäkrade genom en kollektiv olycksfallsSeniorernaförsäkring (mötesförsäkring) som gäller vid olycksfall i samband med SPF-arrangemang.

Medlemstidning

Som medlem får du tidningen "Senioren" som är en mycket läsvärd tidning. Den utkommer med nio nummer per år och innehåller bl.a. reportage om allt från resor och friskvård till kultur och forskning, information om förbundets, distriktens och föreningarnas aktiviteter, informativa och inträngande artiklar om äldreomsorg, ekonomi och andra viktiga frågor.

Medlemsrabatter

SPF Seniorerna vill ge dig som medlem ännu mer. Förbundet har därför förhandlat fram en rad fina och attraktiva förmåner hos flera olika företag. Aktuella företag finns angivna i medlemstidningen Senioren.

Intresserad?

Du som är intresserad av att bli medlem i föreningen SPF Seniorerna Stenbocken och/eller har frågor om föreningen är välkommen att kontakta någon av styrelseledamöterna (se nedan). Du kan också visa ditt intresse för medlemskap genom att komma till ett månadsmöte och anmäla dig som medlem.

Som medlem i SPF Seniorerna får Du bland annat:

  • Nya vänner och social gemenskap
  • Deltaga i vår förenings aktiviteter
  • Teckna förmånliga försäkringar
  • Senioren, SPF Seniorernas medlemstidning, 9 nr per år

SPF Seniorerna Stenbockens bankgironummer: 632-7704