Fester

2013-05-15. Gökotta i Björke, Åsbo.
2013-06-05. SPF Stenbockens sommarfest på Hätte Sjökrog.
2013-11-09. SPF Stenbocken 20 år.