Studiebesök

2016-11-09 Studiebesök hos Swisslog-Accalon i Boxholm.
Ett företag för automatisk materialhantering för lager och distribution.