Funktionärer

Berndt Andersson

Resor,Medlemsregisteransvarig CU

Birgitta Carlsson

Resor

Stig Johansson

Valberedning

Birgitta Johnsson

Resor

Anita Jönsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Anita Kierman

Utbildning,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Tor-Erik Kierman

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Data

Sune Philipsson

Valberedning

Gerd Rosenlöf

Resor

Ylwa Söderström

Resor