Funktionärer

Berndt Andersson

Resor,Medlemsregisteransvarig

Birgitta Carlsson

Valberedning,Valberedning,Resor

Birgitta Johnsson

Resor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Anita Jönsson

Valberedning ordförande

Anita Kierman

Utbildningsansvarig,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Tor-Erik Kierman

Webbredaktör,Revisor,Medlemsregisteransvarig,Data

Gerd Rosenlöf

Valberedning,Resor

Ylwa Söderström

Resor

Per-Åke Agnevik

Revisor

Thomas Johnsson

Webbredaktör