Studiebesök

2013-05-14. Vandring på Bruksområdet. Vi startade vid Bruksmuséet. Guider var Per-Olof Ruberth, Bernt Andersson och Eddy Rosenlöf. Vi fick bl.a. veta att Boxholms AB var lite av pionjärer vad gällde användandet av elektricitet. Landet första elektriska järnväg fanns i Boxholm och gick mellan stambanan och bruket. Landets första elektriskt upplysta kontor fanns på bruket. Landets första elektriska valsverk fanns likaså här i Boxholm. Avslutades med kaffe på Bruksmuséet.