Höstprogram

SPF Stenbocken Höstprogram sept. 2017 - feb. 2018
Meny-fliken Aktiviteter innehåller information om Månadsträffar, Resor o övriga Aktiviteter

Se Höstprogrammet

Att vara med i SPF förgyller seniorlivet
Du får nya vänner och social gemenskap. Du kan
delta i resor och olika evenemang, månadsträffar,
aktiviteter. SPF bevakar våra intressen i samhället,
skatter, pensioner, vård och boende. Medlemskap ger möjlighet till förmånliga försäkringar, företags-rabatter, samt att du får tidningen Veteranen 9 nr/år. Medlemmarna är automatiskt försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring (mötesförsäkring) som gäller vid olycksfall i samband med SPF-arrangemang.
SPF är en partipolitiskt och religiöst obunden
organisation för pensionärer.

Medlemsavgiften är 200:- kronor/ år.

Entréavgift betalas vid månadsträffarna.

SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm

Styrelsen
c/o Leif Svensson, Skärlunda Saxabäcken,
590 14 Boxholm. Tel. 070-678 80 64