Skördefest

Skörderesa till Öland 29-30 sept

Resan genomförs tillsammans med PRO Boxholm.

Inbetalning kan erläggas enligt instruktion i informationsbladen till Poäng Perspektiv.

Ytterligare upplysningar erhålls om ni kontaktar Conny Abrahamsson, 070-5508680