Skördefest

Skörderesa till Öland 29-30 sept Resan genomförs tillsammans med PRO Boxholm. Inbetalning kan erläggas enligt instruktion i informationsbladen till Poäng Perspektiv. Ytterligare upplysningar erhålls om ni kontaktar Conny Abrahamsson, 070-5508680