SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm har haft månadsmöte.

5 Oktober. SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm månadsmöte

SPF Seniorerna Stenbocken Boxholm har haft sin medlemsträff för oktober på Trivselhuset Bjursdalen. Ordföranden inledde träffen med information från förbundsordförande Christina Rogestams besök i Mjölby. Vidare informerades om föreningens kommande resor och studiebesök. Johan Birath stod för dagens program. Han höll ett mycket uppskattat anförande om Carl Daniel Burén och hans utveckling av Boxholms Bruk. Burén förde mycket noggranna dagboksanteckningar som beskriver dåtidens leverne. 72 medlemmar deltog.