Julmarknadsresa till Kornettgården, Klockrike

18 November kl 09.00. Julmarknadsresa till Kornettgården

Julmarknadsresa till Kornettgården, Klockrike
Fredag den 18 november 2016.
Avfärd från Folkets Hus med buss kl 9.00.

Se Anmälningslista