Årsredovisning 2014

ÅRSREDOVISNING 2014

Redogörelse för SPF Stenbockens verksamhet under år 2014 överlämnas härmed.

Styrelse under året

Mona Brand ordförande, Leif Svensson vice ordförande, Anita Kierman sekreterare, Tor-Erik Kierman kassör, Gösta Kindström, Gun Oscarsson och Laila Thörn, samtliga ordinarie ledamöter.

Övriga funktionärer

Valberedning: Gun Fredriksson och Britten Bolling

Arkivansvar: Bernt Mattsson

Bouleansvar: Sivert Sjögren med Lars Carlsson som ersättare

Bridgeansvar: Bengt Olsson och efter hans frånfälle Gunilla Nilsson

BRÅ: Gösta Kindström

Filmansvar: Tore Nilsson

Folkhälsoansvar: Mona Brand

KPR: Ingrid Karlsson och Elsa Gustafsson ordinarie med Lars Carlsson som ersättare.

Lotteriansvar: Gun Fredriksson och Lars Gustavsson, Laila Thörn och Lennart Råsberg, Ingrid Karlsson och Marita Persson samt Marie-Louise Sjögren och Ingegerd Karlsson

Syn- och hörsel: Stig Mjörnemo

Webbansvar: Tore Nilsson

Pressansvar: Anita Kierman

Resekommitté: Monika Lindqvist, sammankallande, Ann-Gerd Hylén, och Tore Sjö

Revisorer: Karl-Erik Karlsson ordinarie, Sten Nordqvist ordinarie, Ann-Marie Andersson ersättare

Studiebesök: Styrelsen

Studieansvarig: Anita Kierman

Trafikombud: Tord Brand

Läkemedelsansvarig: Anette Rösarne

Trivselkommitté: Inger Andersson, Inga-Lill Andersson, Karin Björsson, Gun Johansson och Margareta Nilsson

Rekryteringsansvar: Gun Fredriksson, efter hennes bortgång har det varit styrelsen

Styrelsemöten

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda möten.

Medlemsantal

Vid utgången av året hade föreningen 196 medlemmar. Under året har 17 nya medlemmar tillkommit. Av våra 196 medlemmar är 108 kvinnor och 88 män. 4 medlemmar har avlidit. (Bengt Olsson, Gun Fredriksson, Åke Eriksson och Torborg Holmgren.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 200 kronor för hela året. Medlem som tillkommer under fjärde kvartalet betalar halv avgift. Medlemsavgiften per medlem fördelas så att 130 kronor går till förbundet, 10 kronor till Östgötadistriktet och resten till föreningen . Tidningen Veteranen utkommer med nio nr/år. Tidningen Veteranen ingår i medlemsavgiften. Entreavgift vid månadsträffarna har varit 40 kronor. Högre avgift vid sommarfest och julbord.

Månadsmöten

Under året har tio välbesökta månadsträffar med följande program genomförts.

8 januari Underhållning av Langkvintetten. Gröt och skinksmörgås.

5 februari Årsmöte. Föreningen bjöd på kaffe. Sjuksköterskan Lars Carlsson informerade om projektet som pågår inom hemsjukvården

5 mars Sång och musik av far och dotter Bernt Johansson och Märta Andersson. (Dragspel och fiol).

2 april Bo Lindman berättade om sitt liv med musiken.

7 maj Virituosen från Torpön, Peter Johansson sång och musik.

4 juni Sommarfest på Ettringstorps loge. Underhållning av Einar Nilsson och Rolf Pihl. 53 medlemmar deltog.

3 september Föreläsning om familjejuridik. Torbjörn Fritz.

1 oktober Ulf Holmertz kåserade kring det fria ordet.

5 november Riskbrandutbildarna, Per-Åke Larsson, informerade om brandrisker och hjärtstartare.

10 december Julbord i adventstid med underhållning av Östgöta

Brasskvintett

Kyrksöndag Kyrksöndag i Älvestads kyrka den 27 april med 38 deltagare. Efterföljande lunch på Brunneby Värdshus. (Gästgiveri)

@

Föreningsarrangemang under året

9 april Studiebesök på Tekniska Verken, 38 deltagare

27 april Kyrk- och kultursöndag till Älvestad, 38 deltagare

5 maj Vår-resa med SPF Ydre till Fagerås, 4 deltagare

12 maj Gökotta vid Kvarngölen Hybbeln, 28 deltagare

20 maj Distriktets sommarfest på Rydsnäs loge, 25 deltagare

21 maj Utflykt till Löts Gårdsmejeri Gammalki, 25 deltagare.

4 juni Sommarfest på Ettringstorps loge, 53deltagare.

8-9 juni Bingolottoresa till Göteborg samt besök på Volvomuséet, 30 deltagare.

21 augusti Östgötadistriktets SPF dag i Kvarnparken Mjölby, 6 deltagare

13 september Tipsrunda med SPF Boren och Baltzar i Borensberg, 2 deltagare från Boxholm.

25 september Utflykt till familjen Blackert på Vistena Askegård Skänninge. Grisuppfödning, 30 personer deltog.

29 september Utflykt till Löfstads slott och Brinks Gurkor, 21 deltagare.

1-2 december Julbord på Viking Lines Cinderella, 41 deltagare.

17 december Återbesök på Vistena Askegård där vi kunde hämta förbeställt kött.

@

Nationaldagen Thord Brand var fanbärare

Deltagande i utbildningar, konferenser samt representation

11 mars Mona Brand deltog i 7 studietimmar för Folkhälso- och läkemedelsombud på Hemgården i Norrköping

4 april Trafik- och Folkhälsombudsutbildning i Linköping. Tord och Mona Brand deltog.

9 april Distriktsstämma i Österbymo. Tor-Erik Kierman och Leif Svensson deltog.

6 maj Studiebesök på VTI i Linköping. Tord Brand deltog.

7 november Ekonomiutbildning på Fontänen i Linköping. Mona Brand, Leif Svensson och Anita Kierman deltog.

11 december Studieombudsträff i Norrköping. Anita och Tor-Erik Kierman deltog.

Föreningsbesök Den 27 oktober gästades föreningen av distriktets valberedning genom Gunilla Edenberg.

Brottsförebyggande rådet

Föreningen har representerats av Gösta Kindström som deltagit i BRÅ:s sammanträden.

Bridge SPF:s bridgeklubb har träffats på måndagar mellan kl 13.00-16.30 på Bjursdalens servicehus. Bengt Olsson var ansvarig fram till sin bortgång och därefter har Gunilla Nilsson tagit vid. 12 deltagare i gruppen.

Boule Sivert Sjögren ansvarar för boulespelet. Speldag är tisdag. Vår- och sommar spelas i Folkets park. 20 deltagare. Vintertid spelas Boule i Tranås.

@

@

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Föreningens ordinarie representanter i KPR har under året varit Ingrid Karlsson och Elsa Gustafsson med Lars Carlsson som ersättare.

Resekommittén Resekommittén har under året arrangerat en dagsresa till Löfstads slott med 21 deltagare. Dessutom har de anordnat en julbordskryssning på Cinderella med Mannerströms julbord, 41 deltagare.

Bokcirkel 14 medlemmar deltar i en bokcirkel där Inga-Britt Kindström är ansvarig.

Kulturcirkel: Bo Lindman ansvarar för en kulturcirkel, som fortfarande pågår, med 20 deltagare.

Datacirklar: Tor-Erik Kierman, Tore Sjö och Tore Nilsson har haft studiecirklar i datakunskap, bl a släktforskning. Totalt 30 personer har deltagit.

Hågkomst Medlemmar som under året fyllt 80-85-90-95 år har uppvaktats med blomstercheckar. Till avlidna medlemmars minne har bidrag inbetalats till Ro för Livet eller annan organisation i enlighet med de anhörigas önskemål.

Ekonomi Ekonomisk redogörelse som visar föreningens ekonomi föreligger vid årsmötet.

Tack Ett varmt och stort tack till alla medlemmar samt till alla funktionärer i föreningen.

@

Mona Brand Anita Kierman Tor-Erik Kierman

Leif Svensson Gösta Kindström Gun Oscarsson

Laila Thörn