Årsredovisning 2015

ÅRSREDOVISNING 2015
Redogörelse för SPF Stenbockens verksamhet under år 2015 överlämnas härmed. Styrelse under året Mona Brand ordförande, Leif Svensson vice ordförande, Anita Kierman sekreterare, Tor-Erik Kierman kassör, Conny Abrahamsson, Berndt Andersson och Laila Thörn samtliga ordinarie styrelseledamöter. Övriga funktionärer Valberedning: Britten Bolling, Gun Oscarsson och Bernt Åke Andersson Arkivansvar: Bernt Mattsson Bouleansvar: Sivert Sjögren Bridgeansvar: Gunilla Nilsson BRÅ: Leif Svensson Folkhälsoansvar: Mona Brand KPR: Ingrid Karlsson och Berndt Andersson Lotteriansvar: Laila Thörn och Lennart Råsberg, Marie-Louise Sjögren och Ingegerd Karlsson, Stina Mattsson och Ingrid Karlsson Webbansvar: Tore Nilsson Syn- och hörsel: Stig Mjörnemo Pressansvar: Anita Kierman

Resekommitté: Monika Lindqvist och Ann-Gerd Hylén Revisorer: Karl-Erik Karlsson och Sten Nordqvist ordinarie, Ann-Marie Andersson ersättare Studiebesök: Styrelsen Studieansvarig: Anita Kierman Trafikombud: Stig Mjörnemo Läkemedelsansvarig: Anette Rösarne Trivselkommitté: Inger Andersson, Inga-Lill Andersson, Karin Björsson och Margareta Nilsson Rekryteringsansvar: Styrelsen Styrelsemöten Styrelsen har under året hållit nio protokollförda möten. Medlemsantal Vid utgången av året hade föreningen 216 medlemmar. Under året har 26 nya medlemmar tillkommit. Av våra medlemmar är 116 kvinnor och 100 män. Två medlemmar har avlidit (Margareta Wahlqvist och Astrid Andersson). Medlemsavgift Medlemsavgiften har varit 200 kronor för hela året. Medlem som tillkommer under fjärde kvartalet betalar halv avgift. Medlemsavgiften per medlem fördelas så att 130 kronor går till förbundet, 10 kronor till Östgötadistriktet och resten till föreningen. Tidningen Veteranen utkommer med nio nr/år. Tidningen ingår i medlemsavgiften. Entréavgift vid månadsträffarna har varit 50 kronor. Högre avgift vid sommarfest och julbord.

Månadsträffar Under året har tio välbesökta månadsträffar med följande program genomförts. 7 januari Erling Lundberg, "Minnet lever Elvis Presley" 4 februari Årsmöte. Ingela Svensson och Robin Carlsson 4 mars Information från Synsam 1 april Påskbuffé. Underhållning av Sällskapet Tage Danielssons Vänner "Utan tvivel är man inte klok" 6 maj Curt Erixon berättar och visar bilder från sina resor 3 juni Sommarfest på Lugnalandet i Sommen. Underhållning av Gustaf Montelius och Mariette Lagg. 105 deltagare 2 september Karin Knutsson från Vänner Emellan informerar 7 oktober Skånska Lasse och andra roliga gubbar med Bernt Fransén 4 november Sångterapeut Birgitta Andersson "Sångens betydelse för glädjen i livet" 9 december Julbord i adventstid med Boxholms Lucia. 74 deltagare Kulturdag 15 april Besök vid Heliga Hjärtats Kloster på Omberg. Lunch på Vadstena Folkhögskola. 53 deltagare. Föreningsarrangemang under året 13 maj Gökotta vid Brännvinslia. Föredrag av P-O Ruberth och Bo Lindman. Sten Nordqvist kunde ge kompletterande uppgifter. 45 deltagare 26 maj Utflykt till Atelje Guldtackan i Gripenberg. Lunch i Tranås och därefter besök på Tranås Skinnberederi. 26 deltagare 15 september Studiebesök på Boxholms Bruksmuseum. 24 deltagare

24 september Bussresa till Ydre med omnejd. 41 deltagare 29-30 november Julbordskryssning med Viking Cinderella. Mannerströms julbord. 23 deltagare Arrangemang som vi inbjudits att deltaga i 12 april Teaterresa till Östgötateatern. Sound of Music. Inbjudna av Boxholms Teaterförening. 45 deltagare 30 maj "Museumtåget" till Helsingborg. Inbjudna av Ydre SPF. 45 deltagare 2 augusti Distriktets sommarfest i Medevi med teater av Ulf Holmertz, 11 deltagare Deltagande i utbildningar, konferenser och representation 13 januari Inspirationsdag på Fontänen, Mona Brand och Leif Svensson 11 mars Folkhälso- och Läkemedelsdag på Hemgården i Norrköping, Mona Brand och Anette Rösarne 25 mars Distriktsstämma i Borgen, Norrköping, Mona Brand, Tor-Erik Kierman och Leif Svensson 27 maj Tre lag till DM Boule i Motala. Bo Johansson och Nils-Åke Jonsson, Lars Karlsson och Sivert Sjögren samt Jan-Åke Sjögren och Monika Lindqvist 17 september Arrangörsdag för reseombud på Sjögestads Motell, Gerd Rosenlöf 22 september "Gilla Din ekonomi" i Vadstena, Tor-Erik Kierman 28 september Nationellt innovationsprojekt "Flippen" på Vårdcentralen Boxholm, Mona Brand 21-22 oktober Ordförandekonferens på Birka Princess, Leif Svensson 29 oktober Folkhälso- och Läkemedelsombud på Fontänen i Linköping, Anette Rösarne 18 november "Bli en bättre bilförare", Stig Mjörnemo

20 november Inspirationsdag på Fontänen i Linköping, Berndt Andersson och Leif Svensson Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Föreningen har representerats av Leif Svensson som deltagit i BRÅ:s sammanträden. Bridge SPF:s bridgeklubb har träffats på måndagar mellan kl 13.00-16.30 på Bjursdalens Trivselhus. Gunilla Nilsson har varit kontaktperson. Boule Sivert Sjögren ansvarar för boulespelet. Speldag är tisdag. Vår och sommar spelas i Folkets park. Vintertid spelas boule i Tranås. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Föreningens ordinarie representanter i KPR har under året varit Berndt Andersson och Ingrid Karlsson. Bokcirkel 14 medlemmar har deltagit i en bokcirkel där Inga-Britt Kindström är ansvarig. Kulturcirkel Bo Lindman ansvarar för en kulturcirkel med 18 deltagare. Datacirklar Tor-Erik Kierman och Tore Sjö har haft studiecirklar i datakunskap och släktforskning. Totalt har ett 20-tal medlemmar deltagit. Hågkomst Medlemmar som under året fyllt 80-85-90-95 år har uppvaktats med blomstercheckar. Till avlidna medlemmars minne har bidrag inbetalats till Ro för Livet eller annan organisation enligt önskemål. Ekonomi Ekonomisk redogörelse bifogas.

Tack Ett varmt och stort tack till alla medlemmar och funktionärer i föreningen. Mona Brand Anita Kierman Tor-Erik Kierman Leif Svensson Conny Abrahamsson Berndt Andersson