Om föreningen

Uppdaterades: 07 juni 2020

SPF Seniorerna Plogen är en politiskt och religiöst obunden förening som ingår i SPF Seniorerna. SPF Plogen bildades 9 november 1989.

  • Föreningen Plogen

Föreningen vill ge pensionärer möjlighet att under gemytliga former delta i möten, studiecirklar, resor mm.

Föreningen har där utöver till uppgift

att tillvarata och främja pensionärernas sociala och ekonomiska intressen

att lämna information i samhällsfrågor som berör pensionärer

att främja studier och kulturell verksamhet

att främja friskvård samt att i övrigt verka för god livskvalitet.

Vi är för närvarande ca 289 medlemmar, den 4/5 2020, medlemsreistret har  aktualiserats.

SPF Seniorerna Plogen har ett upptagningsområde som motsvarar gamla Åkerbo kommun, bl.a. ingår orterna Linghem, Gistad, Askeby, Bankekind, Tallboda, Rystad, Vårdsberg, Örtomta, Östra Skrukeby, Östra Harg, Ringstorp och Ekängen: Det kan vara någon ort som inte kommit med, men de ingår givetis även om de inte blivit omnämnda. 

Aktiviteter hittar du här

Webbredaktör Åke Lind, epost: akelind.spf@gmail.com

Har du förslag på förändringar av hemsidan, skicka ett epostmeddelande eller ring 070-312 66 05.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 07 juni 2020