Stöld hos pensionärer, ny metod.

Uppdaterades: 03 juli 2018

Nu tar man sig in hos äldre genom att uppge att man ska kontrollera vattenledningarna, man öppnar kranarna för fullt så att det blir ett kraftigt oljud för att medhjälparen ska kunna gå in i lägenheten utan att bli upptäckt. Därefter letar vederbörande rätt på smycken och kontanter och smyger sedan ut igen utan att bli upptäckt.

Publicerades: 07 mars 2017 Uppdaterades: 03 juli 2018