Styrelsen

Uppdaterades: 20 mars 2019
--todo--

Staffan Danielsson

Styrelsen ordförande

--todo--

Ann-Britt Flink

Styrelsen sekreterare

--todo--

Hans Flink

Styrelsen ledamot

--todo--

Rolf Forsell

Styrelsen kassör

--todo--

Leif Lindh

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Lennart Torstensson

Styrelsen vice sekreterare,Styrelsen ledamot

Publicerades: 27 januari 2017 Uppdaterades: 20 mars 2019