Årsmöte i Bråbo Åby 2023

Stadgeenligt årsmöte hölls i
Ättetorpskyrkan 13 februari 2023

  • Viggo Swartz spelade saxofon på årsmötet

Årsmöte i Spfseniorerna Bråbo Åby hölls i Ättetorpskyrkan 13 februari.

Årsmöteshandlingar
Här är alla dokument inför årsmötesförhandlingar den 13/2 2023 kl. 14.00 i Pelarsalen, Ättetorpskyrkan.

1. Dagordning

2. Verksamhetsberättelse 2022

3. Resultatrapport

4. Balansrapport 2022

5. Verksamhetsplan 2023

6. Budget 2023

 

Styrelsen valdes:
Ordförande Agneta Norblad, 1 år
Vice ordförande Krister Norblad, 2 år
Sekreterare Ingrid Schlyter, 1 år
Kassör Lisbeth Holmqvist Arbrandt, 2 år
Ledamot Bitten Lindell, 1 år
Ledamot Lars-Erik Asklöf, 2 år
Ledamot Märit Hagelin, 2 år

Årmötesprotokoll 2023.

Viggo Swartz spelade efter årsmötet saxofon till allas glädje.