Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Agneta Norblad

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Schlyter

Styrelsen sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Barbro Olsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Bitten Lindell

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Moberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-Erik Asklöf

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Sonesson

Styrelsen ledamot