Resa till Värmlands med Västanå Teater, Mårbacka och Nobelmuséet

Resa till Värmland med besök på Ölme Diversehandel i Kristinehamn (nostalgi maximalt), Nobelmuséet Björkborn i Karlskoga, Mårbacka och Berättarladan Västanå Teater.