Funktionärer

Hans Dahlin

Valberedning,Medlemsregisteransvarig

Agneta Johansson

Resor

Frans Schlyter

Webbredaktör

Jens Stenbom

Valberedning,Trafik

Per Sundberg

Revisor

Kerstin Müllner

Läkemedelsansvarig

Kerstin Olsson

Folkhälsa/Friskvård

Ingrid Schlyter

Utbildningsansvarig

Krister Norblad

Valberedning ordförande

Margareta Styrlin

Revisor