Kommunala pensionärsrådet

Jan Nyström är vår förenings representant i KPR