Våren 2019

Våren 2019

SPF eniorerna Club Skoga hade årsmöten den 7 feb. 2019. God uppslutning av 37 personer. Vi inledde med presentation och tog farväl med yst minut av 8 medlemmar. Ett ljus tändes för var och en. Stig Theodorsson var mötets ordförande och Britt Alderholm var sekreterare. Vi hade också ett hälso-tema den här dagen. Stig T. berättade om hälsa och livskvalitet och välmående. Ny styrelse och ordförande valdes. Idel kända namn. Kaffe och landgång samt lotteri avslutade årsmötet.

Vid pennan

Anniette Lindvall

Ordförande.