Program

Program våren 2023

3 februari kl 14.00 i Nora Församlingshem

Club Skogas årsmöte, Årsmöteshandlingar  kommer att finnas tillgängliga vid mötet. Se separat informationsblad.

3 mars kl 14.00

Stig Theodorsson kommer att informera om Tryggare ekonomi på äldre  dar. Tanken är att stärka seniorers kunskaper i privatekonomi och undvika bedrägerier.

7 april kl 14.00

Vikten av att vårda sin munhälsa. Tandhygienist från Regionen kommer och informerar om vår munhälsa.

3 maj kl 9.30

Bussresa till Mårbacka. Samling på Nora Torg. Resan är tänkt som en uppföljning på höstens  föreläsning om Selma Lagerlöf av Barbro Järliden. På Måracka kommer vi att bli guidade av en kunnig guide. Pris för resan inkl guidning och fika i Filipstad 400 kr. Lunch betalas av deltagarna själva. Föranmälan sker  genom att sätta in 100 kr som anmälningsavgift på bankgiro 5605-23319 eller swish nr 123 456 06 94, (ange namn och Mårbacka), senast den 19 april.

9 juni kl 14.00

Sommar vid Fåsjön. Traditionsenligt har vi säsongsavslutning hos Nora Annas café. Pris för kaffe, smörgås och tårta, 120 kr. Anmälan senast den 1 juni till Gunnel Andersson. Ange om någon är i  behov av skjuts.

________________________________________________________________         Om inget annat anges så genomförs månadsmötena på Församlingshemmet. Avgift 70 kr.