Kallelse till årsmöte 2022

Välkommen till Club Skogas årsmöte

Torsdagen den 3 februari 2022 kl 14.00 hålls årsmötet i Församlingshemmet..

Motioner till årsmötet från enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 december 2021.

Årsmötesprogrammet innehåller parentation, sedvanliga årsmötes-förhandlingar, förtäring. Magnus Wetterholm kommer att kåsera "Fan ska vara teaterdirektör"

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på föreningens hemsida senast en vecka innan årsmötet. Handlingarna finns också att tillgå hos styrelsen och på årsmötet.

Alla medlemmar är varmt välkomna.