Styrelsen

Anniette Lindvall

Styrelsen ordförande

Birgitta Borg

Styrelsen vice ordförande

Inger Ahlinder Bergqvist

Styrelsen sekreterare

Stig Teodorsson

Styrelsen kassör

Britt Alderholm

Styrelsen ledamot

Erna Ljunggren

Styrelsen ledamot