Ordförande har ordet

Rapport från ordföranden

Äldreomsorgen

Det krävs nu ett ordentligt omtag i alla delar av omsorgen, där alla former av förändringar övervägs. Alla har ansvar för detta, men staten måste ta på sig ledartröjan. Den medicinska kompetensen måste höjas i kommunerna, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre. Det behövs en särskild satsning i regionerna för att kraftigt öka antalet geriatriker. Bättre tillgänglighet och kvalitet - samt skärpt lagstiftning för omsorgen - rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skälig levnadsnivå, som i dagens socialtjänstlag. Kommunerna skall kunna anställa läkare, fler sjuksköterskor, och undersköterskor med högre kompetens. Det är dags nu att ta tag i den eftersatta äldrevården.